Social Icons

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2016

Xác lập mặc định trong Photoshop

LÝ DO TẠO FILE XÁC LẬP ĐỂ LƯU LẠI GIÁ TRỊ TRƯỚC ĐÓ.

·         File Xác Lập của Chương Trình (Preferences File) lưu giữ các xác lập của các Bảng, Lệnh và các Xác Lập Cân Chỉnh màn hình. Mỗi lần thoát khỏi Photoshop  vị trí của các Bảng và các Xác Lập của Lệnh sẽ được lưu lại trong File này. Khi bạn sử dụng chương trình Adobe Color  Management Assistant, các thông số cân chỉnh màn hình và thông tin về không gian màu (Color Sapce) cũng sẽ được lưu giữ trong File này. Tất cả những gì bạn lựa chọn trong hộp thoại Preferences  cũng sẽ được lưu lại trong File xác lập.
·         Trước khi bắt đầu thực hành  theo các bài tập trong quyển sách này, bạn nên lưu lại File xác lập này để có thể dùng lại nó khi cần.
·         Bạn phải trả lại các giá trị xác lập mặc định cho PS trước khi tiến hành thực tập mỗi chương. Điều này bảo đảm cho các công cụ, bảng . . . giống như mô tả trong sách này.

CÁCH TẠO FILE XÁC LẬP HIỆN HÀNH CỦA PHOTOSHOP

Chọn Menu Edit > Color Settings > Trong Hàng Settings:

1.    Nếu thấy Custom đang được chọn, bạn nhấp Save > Nhập tên mô tả trong File Name > Nhấp Save.

·         HT Color Settings Comment hiện ra, nhập ngày , tháng và các xác lập cần lưu ý > Nhấp Ok > Nhấp Ok. 

 

2.  Nếu thấy đó là tùy chọn khác không phải là Custom > Nhấp Ok để đóng Hộp Thoại.
3.  Trả lại các xác lập đã lưu: Menu Edit > Color Settings > Chọn lại xác lập màu đã lưu > Nhấp Ok.

XÁC LẬP MẶC ĐỊNH MỖI KHI THỰC HÀNH MỘT CHƯƠNG MỚI
Nhấn giữ Phím Shift + Alt + Ctrl  ngay khi vừa khởi động PS  đến khi hiện ra thông báo > Nhấp Yes để xóa các xác lập hiện hành, trở lại xác lập mặc định của chương trình.

                               

=> Tham khảo thêm

                   

1 nhận xét:

 

Sample text

Sample Text

Vui vẻ yêu đời, nhiệt tình hòa đồng

Sample Text

 
Blogger Templates