Social Icons

Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2015

Sử dụng các chức năng về Path trong Adobe Illustrator CS6

Bài viết hôm nay sẽ chia sẻ với các bạn tài liệu illustrator : các chức năng về Path trong Adobe Illustrator CS6.
Chương trình cung cấp một số lệnh cho phép thao tác trực tiếp với các đường Bezier. Các lệnh này thuộc nhóm lệnh Object > Path.
Lệnh Join (Ctrl + J)
Nối 2 đầu mút (endpoints) của một đường cong hở (opended path) để tạo thành một đường cong kín (closed path). Hoặc để nối 2 đầu mút hở của 2 đường path khác nhau.
Lệnh Average (Ctrl + Alt + J)
Cho phép gióng thẳng hàng các điểm neo được.
Lệnh Outline Stroke
Chuyển đổi đường viền (Stroke) của một path thành một đối tượng tô màu được (fill object) có cùng độ dày (weight) với đường viền ban đầu.
Lệnh Offset Path
Dùng để tạo đường path mới đồng tâm và cách đều với một path có trước (nếu trị số Offset dương, đường path đồng tâm và cách đều bên ngoài. Nếu trị số Offset âm, đường path đồng tâm và cách đều bên trong đường path ban đầu).
Lệnh Simplify
Cho phép loại bỏ các điểm neo thừa trên đối tượng vẽ.
Bạn cẩn thận khi dùng lệnh này vì đối tượng có thể bị biến dạng một chút. (Homa rất hiếm khi dùng vì dù gì ảnh vector cũng rất nhẹ, thêm hay bỏ bớt vài điểm neo thì cũng không ảnh hưởng gì, điểm neo nhiều nhưng đặt đúng chỗ thì hình càng smooth).
Lệnh Add Anchor Points
Cho phép thêm các điểm neo điều khiển nằm giữa 2 điểm neo đã có trên đường path. (Lệnh này nếu không dùng mà hình vẫn smooth chứng tỏ bạn đã lên level rồi đấy! ^ ^ Bí mật nằm ở sự tính toán điểm neo trước khi vẽ)
Lệnh Divide Object Below
Cho phép chọn một đối tượng trên cùng làm khuôn cắt các đối tượng giao nhau với đối tượng trên cùng thành nhiều phần rời rạc khác nhau.
Lệnh Split Into Grid
Cho phép chia một hay nhiều đối tượng được chọn thành một tập hợp các hình chữ nhật hay hình vuông được sắp xếp theo dòng và cột.
Lệnh Clean Up
Cho phép loại bỏ các điểm neo thừa trên bản vẽ và làm sạch bản vẽ.
Đường cong phức hợp (Compound Path)
Đường cong phức hợp là kết quả của các đối tượng đơn sau khi được kết hợp với nhau sẽ trở thành một đối tượng duy nhất.
Lệnh Object > Compound path > Make (Ctrl +8) cho phép kết hợp các đối tượng thành đối tượng phức hợp và Object > Compound path > Release dùng tách đối tượng phức hợp thành các đối tượng con.
Các bạn có thể xem thêm tại các mục tài liệu đồ họa
tai lieu photoshop
tai lieu corel draw
tai lieu illustrator
tai lieu indesign
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 

Sample text

Sample Text

Vui vẻ yêu đời, nhiệt tình hòa đồng

Sample Text

 
Blogger Templates